Umetnost preistorijskog doba

Ljudi su počeli likovno da se izražavaju još u preistorijsko doba. Kako za sobom nisu ostavili pismene tragove koji bi razjasnili njihove namere, to umetnost preistorijskog doba postavlja više pitanja nego što daje odgovora. Kako god bilo, ljudi su krajem tog razdoblja ustanovili tehnike slikanja, klesanja i grančarstva, a počeli su da podižu i monumentalna graditeljska dela. Razvili su, takođe, snažno osećanje za moć likovnih predstava i  prostora. Spoznali su kako da naprave oblike koji ostavljaju snažan utisak, kao što su one u Altamiri i drugim pećinama, i kako da na suptilan način promene prostor, kao što se vidi na megalitima u Meneku i drugde.

Umetnost starijeg kamenog doba

U kameno doba ljudi su preživljavali baveći se lovom i skupljajući dostupnu hranu. Ipak su nalazili vremena- pa i potrebe- za stvaranje umetnosti. Paleolitska umetnost sačuvala se uglavnom u dva oblika: u obliku crteža na zidovima pećina i u obliku manjih predmeta izrađenih od kosti ili kamena. Najčešći je motiv životinja – uglavnom su to životnije od kojih su ljudi zavisili zbog prehrane. Ti prikazi životninjskih oblika neverovatno su živahni i verni prirodi, iako nam njihova uloga i značenje nisu do kraja poznati. Naprotiv, kad prikazuju ljudsku figuru, ona je mnogo apstraktnija.

cid_3013630d-1863-413d-ae02-9cb0e6a5a546 001cueva-de-altamira

 Ranjeni bizon. Oko 15 000- 10 000 godine pre nove ere. Altamira, Španija

fd51155ab45ed927f7a10a906197e23cKineski konj. Pećina Lasko. Oko 15 000 – 13 000 godina pre nove ere.

aee485a488a2bc16dddbcdaeb4ae01a0
Dva bizona. Pećina Tik d’Oduber. Oko 13 000 godina pre nove ere.

Umetnost mlađeg kamenog doba

Ljudi su u doba neolita pripitomljavali životinje i uzgajali biljke za ishranu, što je doprinelo sređenijem načinu života. Građevine su pravljene od trajnijih materijala nego prethodna paleolitska naselja. Stvaranje ljudskih zajendica doprinelo je sve većoj specijalizaciji i novim tehnologijama kao što je grančarstvo. Statue i crteži dokaz su razvoja religijske prakse i brige za mrtve. Daljnije novine su monumentalne kamene građevine za sahranjivanje i drugi spomenici koje mnogi stručnjaci smatraju sredstvima za praćenje promena godišnjih doba.

stonehenge-3periods-ex1 stonehenge-from-above-692016-sw Stounhendž. Oko 2100 godine pre nove ere. Ravnica Solsberija, Vilšir, Engleska. Prečnik kruga 29.6 m