Kolaž tehnike

Kada smo govorili o odnosu provršina, problem smo rešavali kroz kolaž tehniku. Govorili smo o dominanti (kada jedna površina dominira i izdvaja se od ostalih površina po nekom od kvaliteta, bilo po veličini, boji, obliku, teksturi), ravnoteži (kada su površine u jednom radu uravnotežene, odnosno postižu ravnotežu na “vizalnoj klackalici” tako da, na primer, leva i desna polovina imaju takav odnos površina da se njihove “težine” odnose jednako ili uravnoteženo), kontrastu  i jedinstvu.
Ostavljam Vam neke primere kolaž tehnika kao motivaciju i primer za vaše dalje radove.

Obratite pažnju kako su dobijene forme. Predlažem da započnete rad lepeći veće površine i onda da ulazite u dalje detalje u obradi tonova ili oblika tako što lepite manje papiriće odnosno površine.

def6df6ace19d9b4cc6d1be1f01d3953 b4e1c8a442ac12c491dc23cd4df1be78 af36370344a2e1048fea64c0a8909c3a 9323bef99ce0235e089a4b2903794806 1eeb0992aaa878077c637b7e580b6923 1c99321e1c4e17895c6866171a64a17b