Boja

Ukoliko se boje pametno i pravilno koriste, mogu bitno da utiču na kompoziciju naše slike ili rada. Mogu da usmere oko posmatrača na glavno dešavanje u kompoziciji ili da postave određenu atmosferu na slici kao i da sugerišu neku emociju.

Sve boje delimo u tri grupe: na PRIMARNE (crvena, plava i žuta), SEKUNDARNE (ljubičasta, narandžasta i zelena) i TERCIJALNE koje se dobijaju mešanjem primarne i sekundarne boje (plavo ljubičasta, crveno ljubičasta, žuto zelena, plavo zelena, crveno narandžasta, žuto narandžasta).
Mešanjem svih primarnih boja dobijamo blatnjavo braon boju.


Nije uvek lako ukombinovati boje na nekom radu. Postoje različite kombinacije boja koje možemo uklopiti , ali one ne funkcionišu uvek najbolje u svakoj situaciji. Zato nije loše upoznati se sa različitim paletama boja koje nam omogućuju da skladno ukoponujemo boje na nekom radu (bilo digitalnom ili fizičkom).

Zato vam ostavljam različite mogućnosti uklapanja boja koje smo razmatrali i na času.

Pablo Picasso – Guernica – 1937

Monohromna paleta:

Tri susedne boje na paleti:

Tri boje koje se nalaze na podjednakoj udaljenosti:

Komplementarni parovi:

Jedna osnovna i komplementarni par tercijalnih boja:

Duplo komplementarni parovi:

Paleta duple komplementarnosti se uglavnom koristi za odvajanje prednjeg i zadnjeg plana na taj način što se u prvom planu koristi  jedan komplementarni par, a u drugom planu drugi komplementarni par boja.

Uvek treba imati na umu da ne treba preterivati ni u čemu. Boje treba koristiiti pažljivo i u umerenoj zasićenosti i u umerenom odnosu. Treba voditi računa i o površini (procentualnosti) koju nam jedna boja zauzima. Ukoliko koristimo dve boje na nekoj kompoziciji, odnos ne treba biti 50% – 50%. Prilikom korišćenja komplementarnih boja, najbolje je da preovlađuje boja koja je slabija po intezitetu, jer će jača boja nadomestiti svojom jačinom manju pokrivenost površine.

U prilogu vam ostavljam i link za jedan koristan sajt koji vam olakšava izbor boja (u padajućem meniu odaberite vrstu palete koju biste koristili, i ukoliko odaberete jednu boju, ostale će vam se prikayati same na točku boja)

https://color.adobe.com/create/color-wheel/

Ukoliko nađemo vremena da gledamo pažljivo, možemo naučiti puno iz prirode i našeg okruženja.  Posmatrajući pažljivo fotografije različitih predela i estrahovanjem preovlađujućih boja sa tih fotografija, možemo dobiti zanimljive palete koje nas takođe uče o harmonijama boja koje se nalaze u prirodi.

U prilogu vam ostavljam i tjutorijal za rad sa vodenim bojama. Pogledajte pa budite slobodni da ekspreimentišete.

Uživajte!