Razdvajanje planova

Zanimljiv primer iz video igrice Firewatch na temu razdvajanja planova. Isti princip kao i u sfumatu kada u prvom planu imamo boje koje su jačeeg inteziteta (puna saturacija) a u zadnjem planu imamo boje koje su blaže, odnosno svetlije (nepotpuna saturacaija). Pošto je reč o ilustraciji, nemamo onaj prepoznatljiv sfumato maglovičasti prikaz ( kao da je sve u izmaglici), vec su planovi jasno odvojeni jakim linijama i jasnim granciama (tipično za ilustracije).

12698513_1669128073336519_2749425380229282179_o